Advinans marknadsperspektiv

Advinans marknadsperspektiv

Advinans marknadsperspektiv

  • Advinans är marknadsneutrala och rebalanserar kunders portföljer över tiden som följd av konjunkturcykler och förändring i värderingar. En generell observation är världsekonomin blir bättre över tiden och att aktier följer ekonomisk tillväxt.

  • Långsiktig avkastning är kopplad till fundamentala faktorer. Avkastning på kort- och medellång sikt varierar även som följd av andra faktorer såsom investerarsentiment och risktolerans. Vi anser att det mest förnuftiga tillvägagångssättet att investera långsiktigt är att systematiskt ta del av riskpremier genom väldiversifierade portföljer.

  • Vi sammanställer marknadsinformation för kunder som önskar sätta ihop sin egna portfölj av fonder på Advinans plattform.

I följande länk presenteras Advinans Marknadsperspektiv som en PDF: Klicka här

Advinans partner PIMCO publicerar en marknadskommentar varje kvartal. Är du intresserad av att ta del av det senaste exemplaret hittar du det här