Få hjälp att jämföra Advinans med er nuvarande lösning

Advinans tjänstepension

20–50 kr/mån/medarbetare

En modern och hållbar tjänstepension för arbetsgivare som bryr sig om sina medarbetare. Låga priser på försäkringar och enkel administration.

Placeringar som passar alla
Personlig och hållbar entrélösning. Öppen plattform med tusentals fonder och aktier. Traditionell förvaltning.
Låga och transparenta avgifter
Känn er trygga med att medarbetarna får mest möjliga pension för pengarna. Pensionsförvaltning utan egna fonder och fondprovisioner.
Rådgivning på rätt premisser
Erbjud både digital och personlig rådgivning. Betala bara för personlig rådgivning som faktiskt nyttjas. Transparenta priser i kronor.
Försäkring och hälsa
Trygga medarbetarnas ekonomi och hälsa till ett lågt pris. Ett komplett erbjudande inklusive förebyggande samtalsstöd och rehabförsäkring.
Engagerande kommunikation
Gör tjänstepensionen enkel att förstå och uppskatta. Modern pensionsportal, gruppmöten och utbildning. Material för rekrytering och onboarding.
Enkel administration
Spara tid och minska risk. Filimport för automatisk ärendehantering. Digital löneväxling. Digitala fakturor och rapportfiler för bokföring samt lön.

Våra partners

Välj fritt vilka tjänster ni vill erbjuda

20–40 kr/mån/medarbetare

Förmånsportal

Sammanställ och synliggör de förmåner ni redan har och lägg till nya upphandlade förmåner och erbjudanden. Automatisera hanteringen av lönespecifikationer, friskvårdsbidrag och lunchförmån.
0,52–0,62 % i total avgift 1

Tjänstepension på autopilot

Smart förvaltningstjänst med individuell startlösning och automatisk riskjustering innan och under pensionen. Förvaltning utifrån akademiska principer. Låga avgifter utan provisioner.
20 kr/mån/medarbetare

Digital rådgivning

Individuell rådgivning för placeringar och försäkringar. Fungerar för bolag med och utan kollektivavtal.
Pris efter offert

Försäkring & hälsa

Upphandlade försäkringar och hälsotjänster från ledande försäkringsbolag.
Pris efter offert

Digital friskvård

Öka välbefinnandet och förenkla hantering med en digital tjänst. Välj fritt mellan Edenred och ActiWay.

Priset för Tjänstepension på Autopilot är inklusive moms. Resterande priser är exklusive moms.

Förvaltat kapital2Advinans förvaltningsavgift/år
Upp till 1 000 000 kr0,25 %
1 000 001 kr - 5 000 000 kr0,20 %
Från och med 5 000 001 kr0,15 %

1 Transparent prissättning. Försäkringsavgift på 0,20% per år. Provisionsfri fondportfölj på ca 0,17%. Advinans förvaltningsavgift på 0,15% - 0,25% per år. Exakt avgift beror på slutligt fondval och förvaltat kapital.

2 Beräknas per individ över samtliga konton hos Advinans - både ISK och eventuella tjänstepensioner.

Vill du veta mer?