Information & villkor

Penningtvätt

Penningtvätt är när pengar från brottslig verksamhet, genom olika transaktioner, förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Tvätten döljer pengarnas brottsliga ursprung. Finansiering av terrorism är att ekonomiskt stödja terrorism. Med detta menas inte enbart att lämna direkta bidrag till terrorism, utan även att samla in, tillhandahålla eller ta emot pengar eller andra tillgångar som man vet ska finansiera terrorism.

Alla finansiella företag i EU är skyldiga att förhindra penningtvätt. Den svenska penningtvättslagen grundar sig på ett EU-direktiv. Penningtvättslagen innebär att Advinans måste göra en bedömning av risken att användas för penningtvätt. Advinans ska vidare ha god kunskap om sina kunder och deras affärer samt förstå syftet med affärsförhållandet och med kundens transaktioner.

Vi måste ställa frågor till dig

För att leva upp till penningtvättslagen måste vi ställa frågor till dig. All information som Advinans tar emot behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen och omfattas av sekretess. Här beskriver vi olika förhållanden eller händelser som gör att vi måste vara mer uppmärksamma.

Kundkännedom

En del i vårt säkerhetsarbete är att du som kund alltid måste vara identifierad när du gör ärenden hos oss. Identifieringen sker med hjälp av Mobilt BankID. Om du efterfrågar en ny tjänst kan du som är befintlig kund bli ombedd att legitimera dig på nytt och svara på ytterligare frågor.

Du som företräder ett företag måste identifiera dig via Mobilt BankID.

Transaktioner

När du vill öppna ett konto, göra en inbetalning eller annan transaktion kan du behöva svara på frågor och legitimera dig. Om Advinans inte förstår syftet med en transaktion eller inte förstår varifrån pengarna kommer så är vi skyldiga att fråga. Du som kund ska även vara beredd att uppvisa kvitton, fakturor eller andra handlingar som styrker din förklaring.

Politically exposed person (PEP)

Enligt penningtvättslagen måste vi som bolag känna till om du har en hög politisk post eller hög befattning inom staten, ingår i ledningen i en internationell organisation, eller om du är närstående (familj eller nära medarbetare) till någon som har en sådan tjänst. Med anledning av detta krav ställer vi frågor om detta i samband med att du blir kund. Bolaget tillhandahåller inte sina tjänster till sk PEP personer.

Om Advinans misstänker penningtvätt kommer detta rapporteras till Finanspolisen, en särskild enhet inom Polismyndigheten. Läs mer på Finansinspektionens hemsida www.fi.se

Vill du prata med en människa?
Vi finns här för dig.

call
Ring till oss
Advinans kundtjänst är öppen vardagar kl. 9 till 17.
mail
Skicka e-post
Du kan också skriva till oss direkt på hemsidan.
help_center
Hitta svar på frågor
Sök och hitta svar på våra vanligaste frågor.