Information & villkor

Insättningsgarantin och investerarskyddet

Advinans håller kunders likvider och värdepapper avskilda från sina egna tillgångar, därför får du normalt ut dem om Advinans skulle försättas i konkurs. Kunders likvida medel förvaras separat på ett klientmedelskonto hos Danske Bank och täcks av den danska insättningsgarantin (se vidare nedan). Kunders fondandelar är registrerade på konto/depå för Advinans i förvaltarregister hos fondbolagen.

Skydd av klientmedel

Kontanta medel som Advinans tar emot, tas emot med redovisningsskyldighet. Detta innebär att kundens medel ska hållas åtskilda från Advinans tillgångar vilket betyder att kunden normalt får tillgång till sina medel vid en konkurs.

Advinans förvarar kundens medel på ett klientmedelskonto, för närvarande hos Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial. Kundens medel skyddas enligt den danska insättningsgarantin som kallas Garantifonden. Den ger skydd för ett belopp motsvarande 100 000 euro per kund.

Ett klientmedelskonto är ett konto där pengar satts in för flera kunders räkning på samma konto. För klientmedelskonto gäller enligt huvudregeln att de bakomliggande ägarna, det vill säga varje kund hos Advinans, kan vardera få ersättning från insättningsgarantin upp till det maximala beloppet.

För mer information om Garantifonden går det att läsa vidare på Garantifondens hemsida, www.garantifonden.dk

Investerarskyddet

I de fall där Advinans inte kan lämna ut en kunds finansiella instrument vid Advinans konkurs, har kunden rätt till ersättning från investerarskyddet. Ersättningen är begränsad till 250 000 kronor per kund och institut. Skyddet gäller inte värdeförändringar på aktier och andra värdepapper.

Investerarskyddet regleras i lagen (1999:158) om investerarskydd. Investerarskyddet innebär att staten skyddar kunders värdepapper vid transaktioner eller när sådana förvaras hos bank eller värdepappersbolag. Rätten till ersättning gäller även för medel som institutet mottagit från kunder med redovisningsskyldighet, dvs. sådana medel som inte får sammanblandas med institutets egna tillgångar.

Mer information om investerarskyddet finns på Riksgäldens hemsida, www.riksgalden.se.

Vill du prata med en människa?
Vi finns här för dig.

call
Ring till oss
Advinans kundtjänst är öppen vardagar kl. 9 till 17.
mail
Skicka e-post
Du kan också skriva till oss direkt på hemsidan.
help_center
Hitta svar på frågor
Sök och hitta svar på våra vanligaste frågor.