Information & villkor

Ångerrätt

Advinans ingår distansavtal med privatpersoner kring investeringsrådgivning, försäkringsförmedling, investeringssparkonton och diskretionär portföljförvaltning. Enligt Distans- och hemförsäljningslagen ska Advinans, i rimlig tid innan ett avtal om finansiella tjänster ingås, lämna viss information till konsumenten.

Allmän information om ångerrätt

Kund som är privatperson har rätt att frånträda ingånget avtal (ångerrätt) med Advinans genom att meddela Advinans kundtjänst om detta antingen via brev, per telefon, via e-mail eller Advinans webbplats (adress nedan) inom 14 dagar från den dagen avtalet ingicks. Ångerrätten gäller endast för det inledande tjänsteavtalet och inte för sådana tjänster eller transaktioner som redan utförts. Detta innebär att kunden inte kan utnyttja ångerrätten om kunden har satt in pengar på konto och Advinans har investerat dessa åt kunden. Givetvis har kunden även efter att ångerrätten gått ut rätt att säga upp sina avtal, i enlighet med de allmänna villkoren.

Om kund utnyttjar ångerrätten har Advinans rätt till ersättning för den avtalade tjänsten för den tid kunden utnyttjat tjänsten och för kostnader fram till dess att kunden utnyttjat ångerrätten.

Advinans AB/kundtjänst Box 3158 103 63 Stockholm Tel: 021-220 30 E-post: kundtjanst@advinans.se

Vill du prata med en människa?
Vi finns här för dig.

call
Ring till oss
Advinans kundtjänst är öppen vardagar kl. 9 till 17.
mail
Skicka e-post
Du kan också skriva till oss direkt på hemsidan.
help_center
Hitta svar på frågor
Sök och hitta svar på våra vanligaste frågor.